FLEXOFFICE

Flexoffice là thương hiệu được tạo dựng lên bởi Tập đoàn Văn phòng phẩm Thiên Long với các mặt hàng dụng cụ văn phòng như bìa lá, bìa nút,  bìa báo cáo, file nhiều lá, bút lông dầu, bút bi, bút xóa...

Bút bi Flexoffice

Flexoffice được xây dựng để hướng tới nhóm khách hàng là các văn phòng công ty, doanh nghiệp. Ngoài ra, Flexoffice cũng là thương hiệu để Thiên Long Group hướng ra thị trường thế giới. Nhiều mẫu sản phẩm của Thiên Long được marketing lại dưới thương hiệu Flexoffice để xuất khẩu đi nước ngoài.

Gian hàng quảng bá sản phẩm Flexoffice tại London Stationery Show 2015
Gian hàng quảng bá sản phẩm Flexoffice tại London Stationery Show 2015

Các mẫu sản phẩm của Flexoffice thường bắt đầu mã sản phẩm bằng 2 chữ cái FO (ép-ô). Ví vậy, Flexoffice cũng thường được khách hàng mua bán văn phòng phẩm gọi tắt thành FO  : ví dụ: bìa còng FO tức là bìa còng Flexoffice.

Bìa lá Flexoffice


Danh mục các sản phẩm Flexoffice bao gồm:

I. NHÓM FILE/BÌA
Tên nhóm SPTên sản phẩm (kèm phân loại)Đơn vị tínhMàu sắc Quy các đóng gói bao bì
1. Nhóm: Bìa lá
01Bìa lá A4 FO - CH01 (độ dày 0.13mm)BìaTrong, Xanh, Vàng, Lá, Hồng 10 bìa/ túi PP, 1.200 bìa/ thùng.
02Bìa lá F4 FO - CH02 (độ dày 0.15mm)BìaTrong, Xanh, Vàng, Lá, Hồng 10 bìa/ túi PP, 1.000 bìa/ thùng.
03Bìa lá A4 FO - CH03 (độ dày 0.15mm)BìaTrong, Xanh, Vàng, Lá, Hồng 10 bìa/túi nhỏ, 50 bìa/túi lớn, 1.000 bìa/thùng
04Bìa lá F4 FO - CH04 (dộ dày 0.18mm)BìaTrong, Xanh, Vàng, Lá, Hồng 10 bìa/túi nhỏ, 50 bìa/túi lớn, 1.000 bìa/thùng
2. Nhóm: Bìa lỗ
05Bìa lỗ A4 FO - CS01 (có viền màu 0.045mm)BìaTrong 100 bìa/túi , 2.300 bìa/thùng
06Bìa lỗ A4 FO - CS02 (không viền 0.03mm)BìaTrong 100 bìa/túi, 3.000 bìa/thùng
07Bìa lỗ A4 FO - CS03 (không viền 0.045mm)BìaTrong 100 bìa/túi, 2.300 bìa/thùng
3. Nhóm: Bìa nút
08Bìa nút F4 có in FO - CBF01BìaTrong, Xanh, Vàng, Lá, Hồng 10 bìa/ túi, 30 túi/thùng, 300 bìa/thùng
09Bìa nút A4 có in FO - CBF02BìaTrong, Xanh, Vàng, Lá, Hồng 12 bìa/ túi, 25 túi/thùng, 300 bìa/thùng
10Bìa nút F4 có in FO - CBF04(FO-2636)BìaTrong, Xanh, Vàng, Lá, Hồng 10 bìa/túi, 200 bìa/thùng
11Bìa nút A4 có in FO - CBF05(FO-2434)BìaTrong, Xanh, Vàng, Lá, Hồng 10 bìa/túi, 200 bìa/thùng
4. Nhóm: Bìa báo cáo
12Bìa Acco A4 FO - PPFFA4Bìa Xanh, Đỏ, Cam 10 bìa/túi, 50túi/thùng, 500 bìa/thùng
13Bìa Report File A4 FO - RFA4Bìa Xanh, Đỏ, Cam 10 bìa/túi, 50túi/thùng, 500 bìa/thùng
5. Nhóm: Bìa nhẫn
14Bìa nhẫn 2-DRing 30 FO-DRB01BìaXanh Đậm, Xanh 120 bìa/thùng
15Bìa nhẫn 2-DRing 35 FO-DRB02BìaXanh Đậm, Xanh 120 bìa/thùng
16Bìa nhẫn 2-DRing 40 FO-DRB03BìaXanh Đậm, Xanh 120 bìa/thùng
17Bìa nhẫn 2-ORing 25 FO-ORB01BìaXanh Đậm, Xanh 120 bìa/thùng
18Bìa nhẫn 2-ORing 30 FO-ORB02BìaXanh Đậm, Xanh 150 bìa/thùng
19Bìa nhẫn 2-ORing 35 FO-ORB03BìaXanh Đậm, Xanh 120 bìa/thùng
20Bìa nhẫn 2-ORing 20 FO-ORB04BìaXanh Đậm, Xanh 100 bìa/thùng
21Bìa nhẫn 2-ORing 26 FO-ORB05BìaXanh Đậm, Xanh 100 bìa/thùng
6. Nhóm: File nhiều lá
22Bìa 20 lá A4 FO-DB01Bìa Xanh dương, xanh 50 bìa/thùng
23Bìa 40 lá A4 FO-DB02Bìa Xanh dương, xanh 20 bìa/thùng
24Bìa 60 lá A4 FO-DB03Bìa Xanh dương, xanh 20 bìa/thùng
25Bìa 80 lá A4 FO-DB04Bìa Xanh dương, xanh 20 bìa/thùng
7. Nhóm: Bìa còng
26Bìa còng 50mm A4 / FO-LAF01 (1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh, Lá, Đỏ 40 bìa/thùng
27Bìa còng 70mm A4 / FO-LAF02 (1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh, Lá, Đỏ 40 bìa/thùng
28Bìa còng 50mm F4 / FO-LAF03 (1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh, Lá, Đỏ 40 bìa/thùng
29Bìa còng 70mm F4 / FO-LAF04 (1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh, Lá, Đỏ 40 bìa/thùng
30Bìa còng 50mm A4 / FO-LAF05 (2 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh, Lá, Đỏ 40 bìa/thùng
31Bìa còng 70mm A4 / FO-LAF06 (2 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh, Lá, Đỏ 40 bìa/thùng
32Bìa còng 50mm F4 / FO-LAF07 (2 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh, Lá, Đỏ 40 bìa/thùng
33Bìa còng 70mm F4 / FO-LAF08 (2 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh, Lá, Đỏ 40 bìa/thùng
34Bìa còng 90mm A4 / FO-LAF09(1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh 30 CÁI/ THÙNG
35Bìa còng 90mm F4 / FO-LAF10(1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh 30 CÁI/ THÙNG
36Bìa còng 50mm A4 / FO-LAF11 (1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh 40 bìa/thùng
37Bìa còng 70mm A4 / FO-LAF12 (1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh 40 bìa/thùng
38Bìa còng 50mm F4 / FO-LAF13 (1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh 40 bìa/thùng
39Bìa còng 70mm F4 / FO-LAF14 (1 mặt si)Bìa Xanh Đậm, Xanh 40 bìa/thùng
8. Nhóm: Bìa kẹp
40Bìa kẹp A4 (1 dài, 1 ngắn) FO-CF01Bìa Xanh dương 1 bìa/túi, 60 bìa/thùng
41Bìa kẹp A4 (1 ngắn) FO-CF02Bìa Xanh dương 1 bìa/túi, 60 bìa/thùng
9. Nhóm: Bìa Trình ký
42Bìa trình ký kép (mặt si) FO - CB01BìaXanh đậm, xanh. 50 bìa/thùng
43Bìa trình ký đơn (mặt si) FO - CB02BìaXanh đậm, xanh. 100 bìa/thùng
44Bìa trình ký kép (nhựa) FO-CB03BìaXanh dương 50 bìa/thùng
45Bìa trình ký đơn (nhựa) FO-CB04BìaXanh dương 100 bìa/thùng
10. Nhóm: Bìa cây
46Bìa cây FO-RC01BìaXanh dương, xanh lá, vàng, trắng, đỏ10 bìa/túi, 30 túi/thùng, 300 bìa/thùng
47Bìa cây FO-RC02 BìaXanh dương, xanh lá, vàng, trắng, đỏ10 bìa/túi, 30 túi/thùng, 300 bìa/thùng

Bút lông dầu Flexoffice

II. NHÓM VĂN PHÒNG PHẨM
1. Nhóm: Bút xóa
48Bút Xóa 10ml FO-CP01 Cây20 cây/hộp, 480 cây/thùng
2. Nhóm: Bút Dạ Quang
49Bút dạ quang FO - HL01CâyVàng, Cam, Hồng, Lá, Xanh biển10 cây/hộp, 72hộp/thùng, 720 cây/thùng(HL-01)
50Bút dạ quang FO - HL02CâyVàng, Cam, Hồng, Lá, Xanh biển10 cây/hộp, 54 hộp/thùng, 540 cây/thùng(HL-11)
3. Nhóm: Kéo văn phòng
51Kéo Văn phòng FO-SC01CáiXanh, Đỏ, Đen, Trắng12 cây/hộp, 20 hộp/thùng, 240 cây/thùng
52Kéo Văn phòng FO-SC02CáiXanh, Đỏ, Đen, Trắng12 cây/hộp, 15 hộp/thùng, 180 cây/thùng
4. Nhóm: Bấm Kim
53Bấm kim số 10 FO-ST02HộpSử dụng kim bấm số 1012 cái/hộp, 25 hộp/thùng, 300 cái/thùng
5. Nhóm: Kim bấm
54Kim số 10 FO-STS02HộpSử dụng cho bấm kim số 1020 hộp/inner box; 40 inner box/thùng, 800 hộp/thùng
55Kim số 3 FO-STS01HộpSử dụng cho bấm kim số 310 hộp/inner box; 30 inner box/thùng, 300 hộp/thùng
6. Nhóm: Kẹp giấy
56Kẹp giấy FO-PAC01 (25mm)Hộp10 hộp/inner box; 50 inner box/thùng, 500 hộp/thùng
57Kẹp giấy FO-PAC02 (31mm)Hộp10 hộp/inner box; 50 inner box/thùng, 500 hộp/thùng
7. Nhóm: Sổ tay
58Sổ lò xo ngang Flexoffice MB-03Quyển5 mẫu bìa10 quyển/túi, 480 quyển/thùng
59Sổ lò xo dọc Flexoffice MB-04Quyển5 mẫu bìa10 quyển/túi, 480 quyển/thùng
60Sổ tay Flexoffice A5 MB-05QuyểnĐen, Đỏ, Nâu Vàng1 quyển/túi, 60 quyển/thùng
61Sổ tay Flexoffice A6 MB-06QuyểnĐen, Đỏ, Nâu Vàng1 quyển/túi, 120 quyển/thùng
62Sổ tay Flexoffice A7 MB-07QuyểnĐen, Đỏ, Nâu Vàng1 quyển/túi, 180quyển/thùng
63Sổ Mini Flexoffice NB-045Quyển5 mẫu bìa10 quyển/túi, 480 quyển/thùng
8. Nhóm: Băng keo
64Băng keo OPP trong FO-BKT04 CuộnTrong 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 180 cuộn/thùng
65Băng keo OPP trong FO-BKT06CuộnTrong 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 150 cuộn/thùng
66Băng keo OPP trong FO-BKT08CuộnTrong 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 150 cuộn/thùng
67Băng keo OPP trong FO-BKT10CuộnTrong 6 cuộn/block, 20 block/thùng, 120 cuộn/thùng
68Băng keo OPP trong FO-BKT15 CuộnTrong 6 cuộn/block, 16 block/thùng, 96 cuộn/thùng
69Băng keo OPP trong FO-BKT20 CuộnTrong 6 cuộn/block, 12 block/thùng, 72 cuộn/thùng
70Băng keo OPP trong FO-BKT24CuộnTrong 12 cuộn/block, 30 block/thùng, 360 cuộn/thùng
71Băng keo OPP đục FO-BKD 04 CuộnĐục 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 180 cuộn/thùng
72Băng keo OPP đục FO BKD 06 CuộnĐục 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 150 cuộn/thùng
73Băng keo OPP đục FO BKD 08 CuộnĐục 6 cuộn/block, 25 block/thùng, 150 cuộn/thùng
74Băng keo OPP đục FO BKD 10 CuộnĐục 6 cuộn/block, 20 block/thùng, 120 cuộn/thùng
75Băng keo OPP đục FO-BKD 15 CuộnĐục 6 cuộn/block, 16 block/thùng, 96 cuộn/thùng
76Băng keo OPP đục FO-BKD 20 CuộnĐục 6 cuộn/block, 12 block/thùng, 72 cuộn/thùng
9. Nhóm: Hồ dán
77Keo khô 8g FO-G01Thỏi30 thỏi/hộp, 12 hộp/thùng, 360 thỏi/thùng
78Keo khô 15g FO-G02Thỏi20 thỏi/hộp, 20 hộp/thùng, 400 thỏi/thùng
79Keo khô 22g FO-G03Thỏi20 thỏi/hộp, 16 hộp/thùng, 320 thỏi/thùng
10. Nhóm: Bút Lông Bảng
80Bút lông bảng FO-WB02CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
81Bút lông bảng FO-WB03CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
82Bút lông bảng FO-WB015CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
11. Nhóm: Bút Lông Dầu
83Bút lông dầu FO-PM01CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
84Bút lông dầu FO-PM02CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
85Bút lông dầu FO-PM03CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
86Bút lông dầu FO-PM04CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
87Bút lông dầu FO-PM05CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 600 cây/thùng
87Bút lông dầu FO-PM06CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
88Bút lông dầu FO-PM09CâyXanh, Đỏ, Đen 10 cây/hộp, 72 hộp/thùng, 720 cây/thùng
12. Nhóm: Bút Bi
89Bút bi FO-03CâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng
90Bút bi Eromen FO-05/VNCâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng
91Bút bi Eslise FO-06/VNCâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng
92Bút bi Redart FO-07/VNCâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng
93Bút bi Join Master FO-011/VNCâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng
94Bút bi Actimen FO-015/VNCâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng
95Bút bi Cyber FO-025/VNCâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp giấy, 60 hộp giấy/thùng, 1.200 cây/thùng
96Bút bi Snape FO-023/VNCâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng
97Bút bi Winner FO-029/VNCâyXanh, Đỏ, Đen 20 cây/hộp, 60 hộp/thùng, 1.200 cây/thùng
98Bút đế cắm Smart Holder FO-PH01BộXanh, Đen 10 túi/hộp, 18 hộp/thùng, 180 bộ/thùng
99Bút đế cắm Ringo FO-PH02BộXanh, Đen 10 túi/ inner box, 180 bộ/ thùng
13. Nhóm: Mực Bút lông bảng / dầu
100Bình mực BLD FO-PMI01LọXanh, Đỏ, Đen 6 lọ/lốc, 24 lốc/thùng, 144 hộp/thùng
101Bình mực BLB FO-WBI01LọXanh, Đỏ, Đen 6 lọ/lốc, 24 lốc/thùng, 144 hộp/thùng
102Bình mực BLB FO-WBI02LọXanh, Đỏ, Đen 6 lọ/lốc, 24 lốc/thùng, 144 hộp/thùng

Bút bảng trắng Flexoffice
Bút bảng trắng Flexoffice và bút bi Thiên Long tại kho hàng Cty VPP An Phát.

Công ty TNHH VPP An Phát nhận cung cấp các sản phẩm Flexoffice với mức giá bán chuẩn. Mọi chi tiết báo giá xin Quý khách hàng liên hệ:

CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM AN PHÁT
ĐỊA CHỈ: 15/18 Đường TMT16, KP6, P. Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
ĐIỆN THOẠI: (028) 3715 2408
HOTLINE: 0908 330 970 - 0909 42 00 33
FAX: (028) 3715 2409
EMAIL: vanphongphamquan12@gmail.com
WEBSITE: www.vppthienlong.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét